شرکت کمباین سازی ایران در 15 آذر ماه سال 1348 به نام شرکت جانساز (سهامی خاص) شروع به فعالیت نمود و در سالهای 1349 و 1361 به ترتیب به شرکت ایران جاندیر و شرکت کمباین سازی ایران تغییر نام داد. در سال 1370 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و در آذرماه سال 1373 به عضویت بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و در سال 1384 آستان قدس رضوی 51 درصد سهام شرکت را خریداری نمود .

قابلیت‌ها و جذابیت‌ها

بیمه تکمیلی

پاداش عملکردی

تسهیلات رفاهی

تسهیلات ورزشی

سرویس حمل و نقل

پارکینگ

اردوهای تیمی و آموزشی

پزشک سازمانی

نزدیکی به وسایل حمل و نقل

ناهار

برنامه‌های آموزشی

امکانات تفریحی

اینترنت شخصی